หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของบริษัท
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บทความเกี่ยวกับ รปภ.
คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามบริการ

โทร. 085-021-8707
โทร. 088-655-1876

รับสมัครงาน
รับสมัครงาน


           
  

เครื่องแบบ
     บริษัทฯ มีเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิง หัวหน้าชุดรักษา
ความปลอดภัย ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร้องเท้าหนัง สายนกหรีด หมวก อินธนูประดับ
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย เสื้อสะท้อนแสง
ไฟกระบองจราจร ฯลฯ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีกิริยามารยาทสุภาพ ตัดผมรองทรง ไม่มีหนวดเครา
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งไม่มีเครื่องประดับส่วนตัวอันจะล่อตาล่อใจ
ต่อมิจฉาชีพ ในเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบ


สวัสดิการที่บริษัทฯ ให้พนักงาน
- จัดให้มีเงินเบิกฉุกเฉิน เป็นรายอาทิตย์ 
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 แรง
- มีรถจัดส่งพนักงานไปทดแทน
- สวัสดิการรางวัลชมเชย
- สวัสดิการการฝึกอบรม


การคัดเลือกคุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่6
- อายุระหว่าง 21-55 ปี
- เพศชายควรผ่านการเป็นทหารหรือรักษาดินแดนมาก่อน
- ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญา หรือคดีอื่นๆ มาก่อน
- ควรมีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ และมีความตั้งใจที่ทำงานในอาชีพรักษาความปลอดภัย
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติและส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รับสมัครพนักงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-  ผู้ชายไทยอายุตั้งแต่ 21-55 ปี
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่6
- อ่านออก เขียนได้
- ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว     -ไม่จำกัดจำนวน
- ใจรักทำงานในสายอาชีพรักษาความปลอดภัย ความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์



 
อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย
 
- พนักงานรักษาความปลอดภัยระดับหัวหน้าชุด            18,500 – 19,500 บาท/คน/12 ชั่วโมง
- พนักงานรักษาความปลอดภัยระดับพนักงาน            17,500 – 18,500 บาท/คน/12 ชั่วโมง
 
บริษัท พี.เอ็มซีเคียวริตี้ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 
ที่อยู่ : 62/288 หมู่7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่จังหวัด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
เบอร์มือถือ : 02-0026004,085-021-8707,088-655-1876
FAX : 02-4960803


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.